STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91571 Ngõ ra khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 09/HL/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

91572 Ngõ ra khí O2, VAC, AIR, CO2 kèm giắc cắm ...các chuẩn JIS, BS, Ohmeda, DISS, Afnor.. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

91573 Ngõ ra khí O2, VAC, AIR, CO2 kèm giắc cắm ...các chuẩn JIS, BS, Ohmeda, DISS, Afnor.. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HIỀN LƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

91574 Ngõ ra khí Oxy chuẩn BS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 2102/2022/180000013/PCBPL - BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

91575 Ngõ ra khí Oxy chuẩn DISS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 2102/2022/180000013/PCBPL - BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

91576 Ngõ ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/04/2022

91577 Ngõ ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

91578 Ngõ ra khí y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC CBPL/05/2023/CV-EMECC Còn hiệu lực
20/05/2023

91579 Ngõ ra khí y tế (khí Oxy, hút, Air, N2O, CO2, AGSS) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020676/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Còn hiệu lực
11/08/2021

91580 Ngõ ra khí y tế (O2, Vac, Air 4, Air 800, N2O, CO2, AGSS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC CBPL/05-2/2023/CV-EMECC Còn hiệu lực
30/05/2023