STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91631 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1056/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021

91632 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2021

91633 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4046-9PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ HÙNG VĨ Còn hiệu lực
19/11/2021

91634 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1004921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

91635 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VIỄN ĐÔNG 220000069/PCBB-HCM Còn hiệu lực
20/01/2022

91636 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM 0122PL/OVN Còn hiệu lực
24/03/2022

91637 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY 01/2022/CBPL-PHARMACITY Còn hiệu lực
22/06/2022

91638 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY 01/2022/CBPL-PHARMACITY Còn hiệu lực
22/06/2022

91639 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY 01/2022/CBPL-PHARMACITY Còn hiệu lực
22/06/2022

91640 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY 01/2022/CBPL-PHARMACITY Còn hiệu lực
22/06/2022