STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91631 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3231/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

91632 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3232/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

91633 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần (IgG và IgM) kháng vi rút viêm gan A (HAV) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3337/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

91634 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 36/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021

91635 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 01122021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
14/12/2021

91636 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với tác nhân gây dị ứng hít phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 34/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
17/06/2021

91637 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91638 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399G/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91639 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021

91640 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 399H/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật BKT Còn hiệu lực
19/10/2021