STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91651 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 8 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-08-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

91652 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm số lượng nhiễm sắc thể X, Y TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J22-50-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

91653 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính yếu tố V Leiden TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 32/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

91654 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán In vitro dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1808225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91655 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 0905225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91656 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 220922/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

91657 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105222/PLYT-TPC Còn hiệu lực
08/07/2022

91658 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 05012021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

91659 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/04/2022

91660 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-12.BDB/BPL Đã thu hồi
01/04/2022