STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91651 Nước mắt nhân tạo – NEBUVIS EYE HYDRATION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 934A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Còn hiệu lực
16/09/2021

91652 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2656A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

91653 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2657A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

91654 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 06/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
31/08/2022

91655 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM 02-2022/PL-TRUCTAM Còn hiệu lực
17/01/2024

91656 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM 02-2022/PL-TRUCTAM Còn hiệu lực
17/01/2024

91657 Nước muối biển 0.9% dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

91658 Nước muối biển 2.2% dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021

91659 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 973/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm Còn hiệu lực
29/09/2021

91660 Nước muối biển Marimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 973/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Quốc tế Ngôi Sao Pharm Còn hiệu lực
29/09/2021