STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91661 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 177-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
12/02/2020

91662 Nôi sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 070-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

91663 Nôi sơ sinh (Baby Crib) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

91664 Nối thanh dọc thuộc hệ thống thiết bị cấy ghép trong phẫu thuật cột sống ngực lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 331/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

91665 Nội thất phòng phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU 1808/CBPL-LTE Còn hiệu lực
11/09/2023

91666 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY 01-22/HD Còn hiệu lực
26/07/2022

91667 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 11/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
12/07/2023

91668 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 07/TT/2023 Còn hiệu lực
19/09/2023

91669 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 15/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
21/10/2023

91670 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 14/CT-BPL Còn hiệu lực
01/12/2023