STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91681 Nôi đẩy em bé sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201912-008/PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
03/01/2020

91682 Nôi đẩy trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201911-004 /PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
21/11/2019

91683 Nôi đẩy trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201911-005 /PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp Còn hiệu lực
21/11/2019

91684 Nôi đẩy trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201912-008/PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại Paramount Bed Việt Nam Còn hiệu lực
03/01/2020

91685 Nôi đẩy trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201912-009/PLTBYT Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ kỹ thuật Ngọc Diệp Còn hiệu lực
03/01/2020

91686 Nôi đón trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018552PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ MINH ÁNH Còn hiệu lực
22/08/2019

91687 Nồi đun Paraffin (Thùng nấu sáp, Nồi nấu nến Paraffin) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 25022022 PL-TV Đã thu hồi
25/02/2022

91688 Nồi đun Paraffin (Thùng nấu sáp, Nồi nấu nến Paraffin) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 24022022 PL-TV Còn hiệu lực
03/03/2022

91689 Nón chắn tia X bảo vệ đầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1232-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

91690 Nón cố định giao diện thở dùng cho sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1422/DMED/BPL Đã thu hồi
30/08/2022