STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91691 Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 45.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
10/11/2023

91692 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019525/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

91693 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-2 PL-TTDV Công Ty TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

91694 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

91695 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH 01/PL- NTT Còn hiệu lực
22/08/2022

91696 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2305/CV Còn hiệu lực
25/04/2023

91697 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 20230815/PL Còn hiệu lực
16/08/2023

91698 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2010/CV Còn hiệu lực
28/08/2023

91699 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 10/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
13/09/2023

91700 Ống nghiệm lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 25/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
13/10/2023