STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91721 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC 002/2023/KQPL-DP Đã thu hồi
25/07/2023

91722 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ DIÊN PHÚC 002/2023/KQPL-DP Đã thu hồi
25/07/2023

91723 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VASSEN KOREA CONTACT LENS 01/2023/PL-VASSEN Đã thu hồi
27/07/2023

91724 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

91725 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/052022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
02/08/2023

91726 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA 01/2023/PL/NOLA Còn hiệu lực
12/08/2023

91727 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA 10:2023/ PL- HTC MEGA Còn hiệu lực
15/08/2023

91728 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 23:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
12/09/2023

91729 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN 03-2023/PL-HG Còn hiệu lực
14/09/2023

91730 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2023/PL-B/MR Còn hiệu lực
10/10/2023