STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91731 Phụ kiện dùng cho máy laser dùng trong phẫu thuật nội soi: Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180787-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
08/10/2021

91732 Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

91733 Phụ kiện dùng cho máy mài Micromotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 359D/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

91734 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 06-HM/SINO-K Còn hiệu lực
21/04/2022

91735 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 14-HM/SINO-K Còn hiệu lực
12/07/2022

91736 Phụ kiện dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 21PK-SINO/HM Còn hiệu lực
07/09/2023

91737 Phụ kiện dùng cho Máy phá rung tim (Máy sốc tim) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 18/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
22/06/2022

91738 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018495 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

91739 Phụ kiện dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018494 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019

91740 Phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018491 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
27/06/2019