STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91731 Nội thất phòng phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU 1808/CBPL-LTE Còn hiệu lực
11/09/2023

91732 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY 01-22/HD Còn hiệu lực
26/07/2022

91733 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 11/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
12/07/2023

91734 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 07/TT/2023 Còn hiệu lực
19/09/2023

91735 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 15/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
21/10/2023

91736 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 14/CT-BPL Còn hiệu lực
01/12/2023

91737 Nội thất y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BPL030124/HOAMAI Còn hiệu lực
03/01/2024

91738 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI VI TI 01/2024/PLTTBYT-MVT Còn hiệu lực
18/01/2024

91739 NỘI THẤT Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI VI TI 02/2024/PLTTBYT-MVT Còn hiệu lực
12/04/2024

91740 Nôi trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM PVN201804-001 /170000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC Còn hiệu lực
20/06/2019