STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91741 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91742 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 1611/HS-23/XNK-CT Còn hiệu lực
17/11/2023

91743 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2092A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2023

91744 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICH 02:2023/ PL- RICH Còn hiệu lực
10/01/2024

91745 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 01:2024/ PL- CFA CNHCM Còn hiệu lực
18/01/2024

91746 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 009/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
23/02/2024

91747 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 009/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
23/02/2024

91748 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 009/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
23/02/2024

91749 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 009/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
23/02/2024

91750 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 009/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
23/02/2024