STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91761 Nước muối sinh lý TP SALT 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1603/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
12/11/2020

91762 Nước muối sinh lý Victory NaCl 0.9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 588.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TUỆ TÂM Còn hiệu lực
26/11/2021

91763 Nước muối sinh lý Vinphaco TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4052 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
23/11/2021

91764 NƯỚC MUỐI SINH LÝ ĐA NĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE 01/1023-ELP Còn hiệu lực
30/10/2023

91765 Nước muối sinh lý đa năng NaCl 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0821 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRANG LINH Còn hiệu lực
01/09/2021

91766 Nước muối súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CAO CẤP TÂM AN 2612/CBPL-TA Còn hiệu lực
28/12/2023

91767 Nước muối súc miệng AntiDECAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 481/MED1118 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
20/05/2020

91768 NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG (ORIPHARM) 005/210000019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

91769 NƯỚC MUỐI SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC PL1110/11102023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2023

91770 Nước muối súc miệng smart A TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 01/2023/KHCN-PL Còn hiệu lực
17/06/2023