STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91771 Nước mắt nhân tạo và dung dịch vệ sinh mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM 0109E/170000088/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/02/2020

91772 Nước mắt nhân tạo và dung dịch vệ sinh mắt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM 0121/170000088/PCBPL-BYT Công ty TNHH ortho-K Việt Nam Còn hiệu lực
27/03/2021

91773 Nước mắt nhân tạo ZIXOL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1957/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Còn hiệu lực
27/11/2020

91774 Nước mắt nhân tạo – NEBUVIS EYE HYDRATION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 934A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Còn hiệu lực
16/09/2021

91775 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2656A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

91776 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2657A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

91777 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 06/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
31/08/2022

91778 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM 02-2022/PL-TRUCTAM Còn hiệu lực
17/01/2024

91779 Nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CÔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM 02-2022/PL-TRUCTAM Còn hiệu lực
17/01/2024

91780 Nước muối biển 0.9% dạng đơn Marimer TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 214.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NGÔI SAO PHARM Còn hiệu lực
16/07/2021