STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91811 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ VĨNH PHÚC MB 012023PL/VPMB Còn hiệu lực
03/04/2023

91812 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 1912/2023/DSC Còn hiệu lực
15/01/2024

91813 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẨU TRANG Y TẾ DORIO 01/2024/DORIO-TTBYT Còn hiệu lực
17/01/2024

91814 Nước muối sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA 05/2024 Còn hiệu lực
12/04/2024

91815 NƯỚC MUỐI SINH LÝ 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 280/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý Còn hiệu lực
03/06/2021

91816 NƯỚC MUỐI SINH LÝ 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0700PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOREA - GREENLIFE Còn hiệu lực
11/06/2021

91817 Nước muối sinh lý 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1150/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý Còn hiệu lực
16/07/2021

91818 NƯỚC MUỐI SINH LÝ 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý 1802/KQPL-LY Đã thu hồi
21/02/2022

91819 Nước muối sinh lý 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý 1802/KQPL-LY Còn hiệu lực
24/02/2022

91820 Nước muối sinh lý AB Pro 0,9% (natri clorid 0,9%) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 52.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
20/12/2019