STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91821 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR 02/2023/PL-HUTA Còn hiệu lực
20/09/2023

91822 Nước Súc Miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HANDPHARMCO 02/2023/CBA-HAND Còn hiệu lực
26/10/2023

91823 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI 01/2023/PL-NASAKI Còn hiệu lực
06/12/2023

91824 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 02/2023/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
27/12/2023

91825 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TEETH CARE 02:2024/ PL- TEETH CARE Còn hiệu lực
02/02/2024

91826 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TEETH CARE 01:2024/ PL- TEETH CARE Còn hiệu lực
02/02/2024

91827 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PARIS - PHÁP 01/2024/PL-PRP Còn hiệu lực
19/02/2024

91828 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAZA VIỆT NAM 01/22/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

91829 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOHACO MIỀN BẮC 05-2024/PL-SMB Còn hiệu lực
04/03/2024

91830 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 02/2024/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
15/03/2024