STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91831 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA 10:2023/ PL- HTC MEGA Còn hiệu lực
15/08/2023

91832 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM 23:2023/ PL- CFA Còn hiệu lực
12/09/2023

91833 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN 03-2023/PL-HG Còn hiệu lực
14/09/2023

91834 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2023/PL-B/MR Còn hiệu lực
10/10/2023

91835 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 09/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
16/10/2023

91836 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

91837 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICH 01/2023/PL-RICH Còn hiệu lực
25/10/2023

91838 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91839 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023

91840 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 007/2023/KQPL-PV Đã thu hồi
01/11/2023