STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91841 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 551/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
14/04/2021

91842 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 538A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
14/04/2021

91843 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 818/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
18/06/2021

91844 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210681-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

91845 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210682-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

91846 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210683-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/08/2021

91847 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 510.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
29/11/2021

91848 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 140322-AHL-PL Còn hiệu lực
14/03/2022

91849 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 031/2022/NK3S-HQ Còn hiệu lực
13/07/2022

91850 Xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 03/2022/NK3S-HQ Còn hiệu lực
13/07/2022