STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91841 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HOÀNG CANH 01/2022/PL-HC Còn hiệu lực
25/07/2022

91842 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRITYDO HƯNG PHƯỚC 02/2022/PL-HUNGPHUOC Còn hiệu lực
12/08/2022

91843 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 08/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
04/10/2022

91844 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRÀ MẦM 02/2022/PL-DLVN Còn hiệu lực
04/11/2022

91845 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ECO LIFE 03/2022/BPL-ECO Còn hiệu lực
11/11/2022

91846 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 05/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
24/11/2022

91847 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 06/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
24/11/2022

91848 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 09/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

91849 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 10/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022

91850 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 11/2022/PL Còn hiệu lực
25/11/2022