STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91911 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

91912 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 05250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

91913 Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch men (ELISA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

91914 Xét nghiệm định lượng D-Dimer trong huyết thanh hoặc huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

91915 Xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

91916 Xét nghiệm định tính ASO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

91917 Xét nghiệm định tính CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

91918 Xét nghiệm định tính RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

91919 Xét nghiệm thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP NT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

91920 Xi lanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190357.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/10/2019