STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91921 Ống nội khí quản có dây hút đàm(dịch nhớt) trên bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0015-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

91922 Ống nội khí quản có lỗ hút đàm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
30/07/2019

91923 Ống nội khí quản có lỗ hút đàm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
30/07/2019

91924 Ống nội khí quản có lò xo các số ( Reinfored Endotrcheal Tube ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180441-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Còn hiệu lực
10/09/2020

91925 Ống nội khí quản có lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 436/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2020

91926 Ống nội khí quản có lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

91927 Ống nội khí quản có lò xo có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 75/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

91928 Ống nội khí quản có một dây nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

91929 Ống nội khí quản có một dây nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

91930 Ống nội khí quản có ống hút các số ( Endotracheal Tube Suction type ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180441-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Còn hiệu lực
10/09/2020