STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91941 Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 657.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Còn hiệu lực
30/12/2021

91942 Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương bạc hà TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 657.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Còn hiệu lực
30/12/2021

91943 Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương chanh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 657.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Còn hiệu lực
30/12/2021

91944 Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% hương trầu không TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 657.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Còn hiệu lực
30/12/2021

91945 Nước muối sinh lý NATRI CLORID 0.9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3831-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ TNL Còn hiệu lực
25/06/2021

91946 Nước muối sinh lý Natri clorid 0.9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LINK PHARMA 01/2022/PLA Còn hiệu lực
24/08/2022

91947 NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRICLORID TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

91948 Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2742 PL Công ty Cổ Phần Trịnh Gia Việt Nam Còn hiệu lực
23/12/2019

91949 Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200230 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 120 ARMEPHACO Còn hiệu lực
23/04/2020

91950 Nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT 0122.1/VBCKPLTTBYT-TP Còn hiệu lực
31/01/2024