STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91961 Vật liệu xương nhân tạo Novosis TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1007/MERAT-2020 Công ty TNHH thiết bị y tế Huy Tuấn Còn hiệu lực
29/07/2020

91962 Vật liệu xương nhân tạo Novosis TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 18/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
23/02/2021

91963 Vật liệu xương nhân tạo Novosis-Dent TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0401/2512/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn phòng đại diện Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
14/09/2019

91964 Vật liệu xương và da TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181169 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MARKERS VINA Còn hiệu lực
30/07/2020

91965 Vật liệu Zirconia (sứ) dùng làm phục hình răng TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 21/3011/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

91966 Vật liệu đánh bóng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181999 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Còn hiệu lực
27/12/2021

91967 Vật liệu đánh bóng miếng trám TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 148-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

91968 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

91969 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 810/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Còn hiệu lực
31/05/2021

91970 Vật liệu đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210407 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Còn hiệu lực
24/06/2021