STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91971 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 327-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

91972 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

91973 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 98-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

91974 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

91975 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 161-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
14/09/2020

91976 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 99 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
24/09/2021

91977 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/10/2021

91978 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT 07-2022/CV-PTHC Còn hiệu lực
17/08/2022

91979 Vật liệu nút mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 173/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

91980 Vật liệu Nút mạch (hạt nhựa PVA) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02120817 Công ty TNHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
06/08/2019