STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91981 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 76/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

91982 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

91983 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0083-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

91984 Ống nội khí quản có bóng chèn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/09/2021

91985 Ống nội khí quản có bóng chèn - Endotracheal Tube Cuffed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

91986 Ống nội khí quản có bóng cỡ từ 4.5 đến 8.5 Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

91987 Ống nội khí quản có bóng nén TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

91988 Ống nội khí quản có bóng nén- Curity Oral/Nasal Tracheal Tube Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 84/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

91989 Ống nội khí quản có bóng và ống nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-033/PLTTBYT Còn hiệu lực
14/02/2022

91990 Ống nội khí quản có bóng/không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020