STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91991 Xi-măng (cement) sinh học & Phụ hiện đồng bộ (Dùng trong tạo hình vòm sọ, thay khớp) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018513 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Còn hiệu lực
16/07/2019

91992 Xi-măng (cement) sinh học & Phụ hiện đồng bộ (Dùng trong tạo hình vòm sọ, thay khớp) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181493 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
22/02/2021

91993 Xilanh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 119-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
29/05/2020

91994 Xilanh tiêm thuốc cản quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1003221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁI CHÂU Còn hiệu lực
22/12/2021

91995 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 03/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
11/03/2022

91996 Xịt Mũi XINUSOANG USVIP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1987/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN USA VIP Còn hiệu lực
01/02/2021

91997 Xịt bó bột TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 100321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NOVOPHARM Còn hiệu lực
04/01/2022

91998 XỊT CHỐNG SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 651/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM HANMI VIỆT HÀN Còn hiệu lực
01/09/2021

91999 XỊT CHỐNG SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BULESTAR VIỆT NAM 03/2022/PL-BULESTAR Còn hiệu lực
07/03/2022

92000 XỊT CHỐNG SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE 02/2022/PL-VSHINE Còn hiệu lực
08/04/2022