STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92001 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

92002 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

92003 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0330/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Còn hiệu lực
21/10/2021

92004 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

92005 Xi măng gắn cầu mão TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

92006 Xi măng gắn khâu chỉnh răng trên răng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

92007 Xi măng gắn mắc cài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1492/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

92008 Xi măng gắn phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191333-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

92009 Xi măng gắn phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-014-2021/200000009/PCBPL-BYT Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2021

92010 Xi măng gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 399/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021