STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92031 Nẹp khóa đầu trên xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-65-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

92032 Nẹp khóa đầu trên xương tay trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92033 Nẹp khóa đầu trên xương tay trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92034 Nẹp khóa đầu trên xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 132/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

92035 Nẹp khóa đầu trên xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 132/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92036 Nẹp khóa đầu trên xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 122/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
25/03/2022

92037 Nẹp khóa đầu trên xương đòn mặt trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-185-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

92038 Nẹp khóa đầu trên xương đòn mặt trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-68-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

92039 Nẹp khóa đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 044/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/04/2020

92040 Nẹp khóa đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0356/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021