STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92041 Nước súc miệng họng T.M.T TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0762PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
14/10/2021

92042 Nước súc miệng Humacare TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4027 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Còn hiệu lực
11/10/2021

92043 Nước súc miệng IC FRESH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI Còn hiệu lực
03/06/2020

92044 NƯỚC SÚC MIỆNG ION MUỐI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI 0123/VBPL-AKR Còn hiệu lực
11/04/2023

92045 NƯỚC SÚC MIỆNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÚC MINH 01/2023/PL-PM Còn hiệu lực
19/07/2023

92046 Nước súc miệng keo ong ABIPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Còn hiệu lực
14/10/2021

92047 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

92048 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

92049 Nước Súc Miệng KLIN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 932/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Còn hiệu lực
14/12/2021

92050 Nước súc miệng Laforin Formen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021285DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/09/2021