STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92071 Ống nội khí quản gập cổng miệng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/443 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

92072 Ống nội khí quản hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191321 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PECAR Còn hiệu lực
20/02/2020

92073 Ống nội khí quản Hudson RCI® Sheridan® HVT Tracheal Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-004a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

92074 Ống nội khí quản Hudson RCI® Sheridan® HVT Tracheal Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-004b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019

92075 Ống nội khí quản hút dịch bóng quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/444 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

92076 Ống nội khí quản hút dịch bóng quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 56/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

92077 Ống nội khí quản Ivory không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 099 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/04/2020

92078 Ống nội khí quản kèm ống hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 285/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
24/10/2019

92079 Ống nội khí quản kèm ống hút TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 285/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

92080 Ống nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
30/07/2019