STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92091 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0042/THUYAN Còn hiệu lực
04/03/2023

92092 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 081222/BAIN-KQPL08 Còn hiệu lực
10/03/2023

92093 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 231222/BAIN-KQPL07 Còn hiệu lực
22/03/2023

92094 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-230424 Còn hiệu lực
27/04/2023

92095 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-230424 Còn hiệu lực
27/04/2023

92096 Qủa lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2624A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

92097 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM SX THIÊN ẤN 02-PL/2023/THIENAN Còn hiệu lực
24/05/2023

92098 Qủa lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2992A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023

92099 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 401/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/06/2023

92100 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02-22023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023