STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92101 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL 02/2024/PL-EIFFEL Còn hiệu lực
15/03/2024

92102 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIETCARE HÀ NỘI 01/VIETCARE/VBPL Còn hiệu lực
18/03/2024

92103 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG GIA 01/2024/PL-HM Còn hiệu lực
22/03/2024

92104 Nước súc miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC YO SANA 01/2024/PL-YOSANA Còn hiệu lực
17/04/2024

92105 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG GIA 01/2024/PL-DMPHG Còn hiệu lực
23/04/2024

92106 Nước súc miệng - họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVA CARE 01/2023/PL-NOVA Còn hiệu lực
27/02/2023

92107 Nước súc miệng ABC ORAVIR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI Còn hiệu lực
07/09/2021

92108 Nước súc miệng ASIORAL Chlorhexidine TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH VBPL/01/2022/ASIMEC Đã thu hồi
07/06/2023

92109 Nước súc miệng BARRICADES NEW TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 317/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
22/05/2020

92110 Nước súc miệng BP FRESH WINDY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 290.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
14/08/2021