STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92111 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 01/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

92112 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1044 Còn hiệu lực
31/03/2022

92113 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM COLOMBO 02/2022/PL- COLOMBO Còn hiệu lực
28/06/2022

92114 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VINSTAR 01/2022/PL-VINSTAR Còn hiệu lực
27/10/2022

92115 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM 01/2022/PL-SAM Còn hiệu lực
05/12/2022

92116 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 05/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023

92117 Nước súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 07/2023/PL-A/MR Còn hiệu lực
15/11/2023

92118 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B CHLORHEXIDIN 0,12%) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 01 Còn hiệu lực
24/02/2022

92119 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG (Tên thương mại: T-B MUỐI) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 04 Còn hiệu lực
23/02/2022

92120 NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG DR SMILE TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 60.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
18/05/2020