STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92121 XỊT HỌNG PV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0031PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

92122 XỊT HỌNG PV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 127/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Còn hiệu lực
05/03/2020

92123 XỊT HỌNG ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/03/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

92124 Xịt họng Shabishi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1244/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

92125 Xịt họng TH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 30921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TH Còn hiệu lực
29/05/2021

92126 Xịt họng Thái Linh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1245/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

92127 XỊT HỌNG THANH KHÍ ĐAN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5721/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIG EAGLE Còn hiệu lực
04/08/2021

92128 Xịt họng thảo dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0728PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
09/08/2021

92129 XỊT HỌNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 665/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE Còn hiệu lực
10/09/2021

92130 Xịt Họng Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELTA GREEN 01/2022/PL-DELTA Còn hiệu lực
26/02/2022