STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92131 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1118/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
10/12/2021

92132 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1118/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
10/12/2021

92133 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
27/02/2020

92134 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 26/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
27/02/2020

92135 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 25/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
27/02/2020

92136 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 25/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
27/02/2020

92137 Nhũ tương tạo màng bảo vệ da vùng hậu môn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 23221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỀN HOÀ BÌNH Còn hiệu lực
10/04/2021

92138 Nhựa nền Acrylics cho chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 145-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
01/04/2020

92139 Nhựa ngáng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 10/2023/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
21/07/2023

92140 Nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM 02-2022/KQPL-BITEC Còn hiệu lực
15/11/2022