STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92141 Nút chặn kim luồn có lỗ bơm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 091 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
13/04/2020

92142 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 04/2023/TQMED-BPL Đã thu hồi
02/06/2023

92143 Nút chặn kim luồn có van 1 chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED 06/2023/TQMED-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

92144 Nút chặn kim luồn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 103/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

92145 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 34/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

92146 Nút chặn kim luồn và xy lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 924/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

92147 Nút chặn kim luồn-Injection Stopper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 548/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
20/10/2019

92148 Nút chặn kim tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018189 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
29/06/2019

92149 Nút chặn mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 262-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
29/04/2020

92150 Nút chặn ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 031/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020