STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92151 NƯỚC SÚC MIỆNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÚC MINH 01/2023/PL-PM Còn hiệu lực
19/07/2023

92152 Nước súc miệng keo ong ABIPOLIS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Còn hiệu lực
14/10/2021

92153 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

92154 Nước súc miệng KLEARIN MOUTHWASH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

92155 Nước Súc Miệng KLIN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 932/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MORINSE Còn hiệu lực
14/12/2021

92156 Nước súc miệng Laforin Formen TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021285DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/09/2021

92157 Nước súc miệng Laforin Whitening Mouthwash TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021177/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
22/09/2021

92158 Nước súc miệng MEBI-FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021

92159 Nước súc miệng MEBI-FRESH TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 327.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
21/08/2021

92160 Nước súc miệng MEBIORAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 170.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR) Còn hiệu lực
06/08/2021