STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92171 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

92172 Xịt họng Nacato TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

92173 Xịt họng NANO Ag+ CÚC TÍM XUYÊN TÂM LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍNH CƯỜNG THỊNH Còn hiệu lực
10/11/2021

92174 XỊT HỌNG NANO XUYÊN TÂM LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 04/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
11/03/2022

92175 XỊT HỌNG NGÂN KIỀU LỘ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 444/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG Còn hiệu lực
08/07/2021

92176 Xịt Họng Nhất Anh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 658/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH Còn hiệu lực
10/09/2021

92177 Xịt họng PROPOLIS MEDI FRANVI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/05/2021

92178 XỊT HỌNG PV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0031PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

92179 XỊT HỌNG PV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 127/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Còn hiệu lực
05/03/2020

92180 XỊT HỌNG ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/03/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022