STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92221 Nẹp xương hình thìa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 268/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

92222 Nẹp xương kim loại - Locking Compression plate System TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018087 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT Y HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH XRMED Còn hiệu lực
07/07/2019

92223 Nẹp xương lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 186/DA-MKM/1222 Còn hiệu lực
12/04/2023

92224 Nẹp xương răng hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ 03/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

92225 Nẹp xương răng hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 02/2023HME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

92226 Nẹp xương răng hàm mặt tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
16/08/2022

92227 Nẹp xương sọ hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 087/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

92228 Nẹp xương sọ hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 086/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

92229 Nẹp xương sọ hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 085/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

92230 Nẹp xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 164/MKM/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
16/11/2020