STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92231 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-18/170000140/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
28/06/2019

92232 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-18/170000140/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
28/06/2019

92233 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 216-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG GIA QUÂN Còn hiệu lực
28/06/2019

92234 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316B/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp việt Còn hiệu lực
04/07/2019

92235 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1705MP/1700000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
04/07/2019

92236 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 066-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

92237 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 67-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
09/07/2019

92238 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018140 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
17/07/2019

92239 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1666/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại An Hòa Còn hiệu lực
20/07/2019

92240 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 227-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
22/07/2019