STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92241 Nút đóng tuyến lệ TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RXILIENT MEDICAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2023/10-01 Còn hiệu lực
08/12/2023

92242 Nút/Nắp lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20220006D3 Còn hiệu lực
08/04/2022

92243 NW GIA BẢO Khẩu trang y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN NW GIA BẢO Còn hiệu lực
01/06/2020

92244 NW GIA BẢO Khẩu trang y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN NW GIA BẢO Còn hiệu lực
01/06/2020

92245 NycoCard D-Dimer (Test thử NycoCard D-Dimer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92246 NycoCard CRP (Test thử NycoCard CRP) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92247 NycoCard HbA1c (Test thử NycoCard HbA1c) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92248 NycoCard HbA1c Control (Dung dịch chứng HbA1c) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92249 Nycocard Reader II (Máy phân tích Nycocard Reader II) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92250 NycoCard U-Albumin (Test thử U-Albumin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019