STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92261 Ống soi cắt đoạn E-Line TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 82/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92262 Ống soi cắt đoạn E-Line TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 83/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92263 ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 96/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

92264 ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 97/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

92265 Ống soi cho phẫu thuật nội soi ít xâm lấn tối thiểu và mổ mở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1060/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Karl Storz SE & CO. KG tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021

92266 Ống soi cứng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-007/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/05/2022

92267 Ống soi cứng cho nội soi phế quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.5/012023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
05/01/2023

92268 Ống soi cứng dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tai Mũi Họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

92269 Ống soi cứng dùng cho khám và phẫu thuật nội soi chuyên khoa Tiết Niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Còn hiệu lực
17/11/2020

92270 Ống soi cứng hệ lăng kính có tích hợp chip camera tại đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1059/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Karl Storz SE & CO. KG tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021