STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92281 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GMED 1428/170000077/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/04/2023

92282 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1428/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

92283 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GMED 16102023/PLTB-GMED Đã thu hồi
16/10/2023

92284 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GMED 1/16102023/PLTB-GMED Còn hiệu lực
16/10/2023

92285 Ống phát tia X-quang của máy chụp cắt lớp vi tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GMED 11122023/PLTB-GMED Còn hiệu lực
11/12/2023

92286 Ống phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

92287 Ống phun cho tay khoan; tay đánh bóng răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 42/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
24/01/2021

92288 Ống phun dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

92289 Ống phun dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

92290 Ống phun tưới rửa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ 020522/BPL-LV Còn hiệu lực
21/07/2022