STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92301 Vật tư y tế nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/10.08/BMS-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMS VINA Còn hiệu lực
24/06/2019

92302 Vật tư y tế phẫu thuật cột sống, dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/01.30-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
25/06/2019

92303 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 453/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

92304 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 67A/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

92305 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 326/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH Còn hiệu lực
15/09/2020

92306 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 07/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
03/06/2022

92307 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 041022 Còn hiệu lực
04/10/2022

92308 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1110 Còn hiệu lực
11/10/2022

92309 Vật tư y tế tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 1711 Còn hiệu lực
17/11/2022

92310 Vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Còn hiệu lực
16/07/2019