STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92301 One Step HCG Pregnancy Test TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ E-U PHARCO 01 /PLTTBYT-EU Còn hiệu lực
02/02/2023

92302 One Step Influenza A&B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 69 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/12/2019

92303 One Step Myoglobin/ Ck-MB/ Troponin I Combo Test Device TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92304 One Step Rotavirus Andenovirus Combo Test Device (Feces) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92305 One Step Rotavirus Test Device (Feces) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92306 One step test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ Y HỌC Còn hiệu lực
03/01/2022

92307 One- Sterilized Burs( Round + Round End Taper, Flat End Taper+ Flat End Cylinder + Football/ Egg+ Flame + Needle, Gross Reduction + Barrel + Gingival Curettage + Pointed Cylinder + Round End Cylinder, Inverted Cone) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

92308 Ống TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

92309 Ống nội soi niệu quản mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43121CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

92310 Ống SPT-50 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021