STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92311 Ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 50/MED1219 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL - PHÂN PHỐI Còn hiệu lực
28/02/2020

92312 Ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 090922/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

92313 Ống soi quang học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 756/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
08/06/2020

92314 Ống soi (Endoscopes) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00077-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/09/2020

92315 Ống soi (Optics) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00051-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2020

92316 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210070 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

92317 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210892-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/11/2021

92318 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 20/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92319 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 58/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92320 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 59/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023