STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92311 Vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa mắt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 023-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Còn hiệu lực
16/07/2019

92312 Vật tư y tế tiêu hao đường hô hấp, tiêu hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

92313 Vật tư, phụ kiện Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng (Máy tán sỏi nội soi Laser) (Holmium laser therapeutic apparatus) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 475/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

92314 Váy chắn tia X dạng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1223-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

92315 Vật liệu cầm máu tự tiêu trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181266 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI WELLTEK VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92316 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

92317 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

92318 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

92319 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

92320 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022