STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92321 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

92322 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

92323 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa: Vật liệu sửa chữa hàm tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

92324 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 068/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
14/01/2020

92325 Vật liệu cấy ghép cột sống và dụng cụ chuyên dùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 910/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH KHUÊ Còn hiệu lực
23/07/2020

92326 Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định định tính Torch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 272022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

92327 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

92328 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED1018/ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ IDS Còn hiệu lực
16/10/2019

92329 Vật liệu lấy mẫu Implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 871/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2020

92330 VDRL MR 250 tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019