STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92341 VH2O2 indicator strip 250 Pcs TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

92342 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

92343 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0084/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/10/2020

92344 Vi dây dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0150/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
13/08/2021

92345 Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181594 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/03/2021

92346 Vi Dây Dẫn Approach Hydro ST có Lớp phủ Ưa nước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
11/08/2020

92347 Vi dây dẫn can thiệp mạch máu chọn lọc TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182000/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
27/12/2021

92348 Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181391 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
24/11/2020

92349 Vi dây dẫn can thiệp mạch máu với cuộn vàng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 110.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/07/2021

92350 Vi dây dẫn can thiệp mạch máu với cuộn vàng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 141.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021