STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92361 Ống soi bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 20/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92362 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 58/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92363 Ống soi bàng quang - Niệu đạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 59/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92364 ỐNG SOI BÀNG QUANG - NIỆU ĐẠO CHO TRẺ EM VÀ TRẺ SƠ SINH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 114/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

92365 Ống soi bàng quang - niệu đạo, đường kính 4mm, hướng nhìn 30 độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2020017/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
13/08/2020

92366 Ống soi bàng quang niệu đạo và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 01.2024/PL-TLQT Đã thu hồi
31/01/2024

92367 ỐNG SOI BÀNG QUANG – NIỆU ĐẠO CHO TRẺ EM VÀ TRẺ SƠ SINH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 115/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

92368 Ống soi bàng quang-niệu quản-bể thận TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 32/052022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
25/05/2022

92369 Ống sợi cacbon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH V.ORTHO VBPL/0101/2023/VRT Còn hiệu lực
05/01/2023

92370 Ống soi cắt đoạn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 25/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023