STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92381 Que thử acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

92382 Que thử Al Care TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1804 PL-TTDV/170000027 Còn hiệu lực
13/05/2022

92383 Que thử axit uric dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023

92384 Que thử bán định lượng nồng độ HCG trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/12/2021

92385 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Đã thu hồi
29/12/2021

92386 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

92387 Que thử chẩn đoán sinh non TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018602 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
24/10/2019

92388 QUE THỬ CHLORINE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0009/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

92389 Que thử Cholesterol TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

92390 Que thử cholesterol dùng cho máy Benecheck Plus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 02/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
20/05/2023