STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92391 Vi ống thông can thiệp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181390/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
15/03/2021

92392 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181601/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
31/05/2021

92393 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018519 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

92394 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92395 Vi ống thông can thiệp nút mạch hóa chất TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181948 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
14/11/2021

92396 Vi ống thông (các loại) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1851-1CL6/3/2019 PL-TTDV Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
05/04/2021

92397 Vi ống thông (JMS Micro Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1457/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

92398 Vi ống thông (microcatheter) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 105 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2020

92399 Vi ống thông (MicroCatheter) can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 27/170000124/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Long Bình Còn hiệu lực
26/06/2019

92400 Vi ống thông (Microcatheter) can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 381/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022