STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92391 One Step HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23007 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

92392 One Step HBsAg Test (Kit thử nhanh chẩn đoán HBsAg. Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B (HBsAg) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 17PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
28/06/2019

92393 One Step HCG Pregnancy Test TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ E-U PHARCO 01/PLTTBYT-EU Đã thu hồi
02/02/2023

92394 One Step HCG Pregnancy Test TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ E-U PHARCO 01 /PLTTBYT-EU Còn hiệu lực
02/02/2023

92395 One Step Influenza A&B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 69 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/12/2019

92396 One Step Myoglobin/ Ck-MB/ Troponin I Combo Test Device TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92397 One Step Rotavirus Andenovirus Combo Test Device (Feces) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92398 One Step Rotavirus Test Device (Feces) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

92399 One step test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ Y HỌC Còn hiệu lực
03/01/2022

92400 One- Sterilized Burs( Round + Round End Taper, Flat End Taper+ Flat End Cylinder + Football/ Egg+ Flame + Needle, Gross Reduction + Barrel + Gingival Curettage + Pointed Cylinder + Round End Cylinder, Inverted Cone) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020