STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92401 Ống thổi giấy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 42/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
14/01/2022

92402 Ống thổi vô khuẩn cho máy đo hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Spirette-NDD/Switzerland/130122 Còn hiệu lực
27/11/2023

92403 Ống thồi vô khuẩn sử dụng 1 lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ GanshonAccessories-Germany/ 29322 Còn hiệu lực
24/11/2023

92404 Ống thổi đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/150 Còn hiệu lực
19/11/2022

92405 Ống thông TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

92406 Ống thông TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2267PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

92407 Ống thông TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1127/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
12/03/2020

92408 Ống thông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

92409 Ống thông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0130/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/01/2021

92410 Ống thông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210540-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021