STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92401 XỊT MŨI BYEKUF TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Đã thu hồi
12/04/2022

92402 XỊT MŨI BYEKUF NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022

92403 XỊT MŨI BYEKUF TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022

92404 Xịt Mũi Caramer Isotonic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 493/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
15/04/2021

92405 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

92406 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

92407 Xịt mũi dạng bột TAFFIX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIET NAM MEDICAL SERVICES 001/2022/PL-TTBYT Còn hiệu lực
28/01/2022

92408 Xịt mũi dạng phun sương TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3745 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EEC Còn hiệu lực
20/04/2021

92409 Xịt mũi DEEP BLUE BABY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020

92410 Xịt mũi DEEP BLUE SPRAY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020