STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92431 Que ( tăm bông) lấy mẫu bằng nhựa loại tiệt trùng, kích thước 15cm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 6021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
06/08/2021

92432 Que bôi ngừa sâu răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 350-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2020

92433 Que bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 884/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
04/06/2021

92434 Que bông y tế (Tên gọi khác: Que gòn, Tăm bông) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

92435 Que bông y tế/que gòn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 796/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2022

92436 Que cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2801/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

92437 Que cầm máu lưỡng cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2068/190000042/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/03/2023

92438 Que cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TCBIO VIỆT NAM 05082022/PL/TCBIO Còn hiệu lực
09/08/2022

92439 Que cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV M.D.JAPAN 004/PLYT/MDJ Còn hiệu lực
24/02/2023

92440 Que Cấy (Stick/Loop) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 16/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023