STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92441 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/465 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

92442 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2437A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

92443 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191387 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
07/01/2020

92444 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/04/2021

92445 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210848-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vật tư Y Tế Bảo Tâm Còn hiệu lực
10/11/2021

92446 Vi ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-221123-0006 Còn hiệu lực
24/11/2022

92447 Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 011.20/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2020

92448 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2140PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

92449 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1181-1PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

92450 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018944 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/03/2020