STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92451 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018944/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
01/06/2020

92452 Vi ống thông can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5572021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
15/11/2021

92453 Vi ống thông can thiệp, hổ trợ Carnelian TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TVT004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
19/12/2019

92454 Vi ống thông Cantata chuyên dùng trong hỗ trợ can thiệp TOCE và can thiệp ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01291217 Công ty TNHH MTV Cầu Vồng Sáng Còn hiệu lực
20/08/2019

92455 Vi ống thông có dây dẫn dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 442/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/10/2021

92456 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 442/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/10/2021

92457 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 441/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/02/2022

92458 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 513/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

92459 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-314-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

92460 Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-315-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021